Улс орны мэдээлэл

Та эндээс албан ёсны тусгай ау-пайр хөтөлбөртэй улс орнуудын жагсаалтыг харж болох юм. 

Тухайн улсын нэр дээр дараад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг аваарай. 

 
Хөтөлбөр насны хязгаар (ихдээ)  Виз мэдүүлэх шаардлагтай Хэлний чадвар
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм English: B1
Оюутан 99 Тийм English: B1
Европын холбоон дахь Free Movement ажил олгох байгууллага 99 Тийм English: B1
Амар бас ажил  30 Тийм English: B1
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм
Ау-пайр 26 Тийм Deutsch: A1
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм
Ау-пайр 29 Тийм dansk: A2
or English: A2
Амралтаараа ажиллах 30 Үгүй dansk: A2
or English: A2
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм English: B1
Оюутан 0 Тийм English: B1
Европын холбоон дахь Free Movement ажил олгох байгууллага 99 Үгүй English: B1
Ау-пайр 30 Тийм
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм
Залуучуудын хөдөлгөөн 30 Тийм español: A1
Ау-пайр 30 Үгүй
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм
Оюутан 30 Тийм
Асран хамгаалагч 99 Тийм English: B1
or français: B1
Ау-пайр 30 Тийм English: A1
or français: A1
or Deutsch: A1
or Lëtzebuergesch: A1
Ау-пайр 29 Тийм Norsk: A1
or English: A1
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм
Оюутан 99 Тийм English: B1
Европын холбоон дахь Free Movement ажил олгох байгууллага 30 Үгүй
Залуучуудын хөдөлгөөн 30 Тийм
Ау-пайр 30 Үгүй
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм
Богино хугацааны гэр бүл бэлтгэх сургалт 30 Тийм français: A1
Ау-пайр 30 Тийм svenska: B1
or English: B1
Амралтаараа ажиллах 30 Тийм svenska: B1
or English: B1
Европын холбоон дахь Free Movement ажил олгох байгууллага 99 Үгүй
Оюутан 99 Тийм English: B1
Европын холбоон дахь Free Movement ажил олгох байгууллага 99 Үгүй English: B1